WAT IS GEWELDBEHEERSING

Met geweldbeheersing leren we jouw personeel om in een agressieve situatie te anticiperen op (verbaal en non-verbaal) geweld waarmee ze op de werkvloer geconfronteerd kunnen worden. Ze leren vooral signalen voorafgaand aan agressie opmerken en ombuigen om verdere escalatie te vermijden.


Wanneer een fysieke confrontatie toch onvermijdelijk is, leren we jouw medewerkers heel eenvoudige en efficiënte technieken aan om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Belangrijk is dat we binnen het wettelijk kader blijven en op een humane manier antwoord bieden op agressie.

 

VOOR WIE

De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, zowel voor beginners als voor mensen die beroepsgewijs met agressie en geweld worden geconfronteerd. Voor professionele doeleinden kan dit op afspraak via  wimvandepoele@tao-do.be

 

WAT DOEN WE TIJDENS DE OPLEIDING

Wij hanteren het SAS systeem dat staat voor:                                                                                          Stand lichaam - Alertheid verhogen - Systeemtechniek

 

Tijdens de lessen geweldbeheersing zal er rekening worden gehouden met de specifieke vragen van de deelnemers. Wat niet wegneemt dat de fundamentele basishoudingen van geweldbeheersing van groot belang blijven. Kortom, er zal vooral rekening worden gehouden met de doeltreffendheid van de lessen geweldbeheersing.

 

WAAR

De lessen geweldbeheersing op aanvraag worden gegeven in een ruimte voorzien door u als klant.

 

KOSTPRIJS

Een prijsofferte op maat is te verkrijgen via  wimvandepoele@tao-do.be

 

Instructeurs

Yvan Cardon

Wim Van De Poele

Info

wimvandepoele@tao-do.be