Tao-Do vzw

Beste leden,

Ten gevolge van Covid-19 en volgens de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid zullen er voorlopig  geen trainingen meer kunnen doorgaan. 

 We zullen jullie via deze website en social media op de hoogte houden over eventuele wijzigingen.